HELYI PIAC KIALAKÍTÁSA VAJÁN

„HELYI PIAC KIALAKÍTÁSA VAJÁN”

   TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00007

 

 

 

Termelői adatbázis.docx

 

Kivitelezési_Szerőzdés_Vaja Piac.pdf  2017
AF_-_Piac_-_Vaja.pdf 2017
Bont_jkv_-_Vaja_-_Piac.pdf 2017
Tájkoztatás_-_Kbt_115__7.pdf 2017

 

 

PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

 

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 50.422.111 FT

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100 %

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2018.08.31.

 

PROJEKT TARTALMÁNAK RÖVID BEMUTATÁSA

 

A projekt célja

-     a helyi gazdaság fejlesztése, a helyi piac infrastrukturális hátterének kialakításával. Projektünk célja, hogy a helyi környezet, működési feltételek megteremtésével új/meglévő piacot alakítson ki/fejlesszen, amely hozzájárul a település, közvetetten a térség gazdasági fejlődéséhez.

-     A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt

Főtevékenység: Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása

- Piaci terület üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt kialakításához kapcsolódó infrastruktúra kiépítése.

- Energiahatékonysági intézkedések

- Nyilvánosság biztosítása

Projektünk célja, hogy a helyi környezet, működési feltételek megteremtésével új piacot alakítson ki, amely hozzájárul a település, közvetetten a térség gazdasági fejlődéséhez, így hozzájárul a pályázati felhívás céljaihoz is.

A fejlesztés új kapacitás létrehozására irányul, mivel egy új piacterület kialakítását tervezzük. A fejlesztési elképzelés tartalmának kidolgozása annak helyi elfogadtatása, megfelelő végrehajtása, sikere érdekében széleskörű partnerségi tevékenységen alapul.

A tervezett tevékenységek a helyi termékeket preferálják, fő célcsoportja a helyi termelők köre, az elsődleges egyeztetések a lakosság körében zajlottak

A megvalósítás a komplex programmal fejlesztendő járásban történik és hozzájárul a helyi foglalkoztatási potenciál fejlődéséhez.

A fejlesztéshez tervezői felmérés készült, amely alapján megállapítható a funkciónak megfelelő műszaki tartalom biztosítása.

A fejlesztés jelentős mértékben hozzájárul a helyi termékek, helyi termelők piacra jutásához, mivel új piacterület kerül kialakításra kapcsolódó marketingtevékenységekkel.

A beruházás közvetve hozzájárul a foglalkoztatás-növeléshez, a foglalkoztatottság megtartásához, és ez az üzleti tervben bemutatásra került.

A fejlesztési elképzelés kapcsolódik VP-és intézkedések keretében megvalósítandó fejlesztésekhez, valamint a korábbi közmunkaprogramok megvalósításához.

A fejlesztés korábban kihasználatlan, funkcióját vesztett épület hasznosításával valósul meg.

A fejlesztés nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem.

A helyi termelők piacra jutását támogatja a fejlesztés, helyi piac kialakításával, illetve kapcsolódó marketingtevékenységgel, ezáltal pozitív hatást gyakorol a helyi élelmiszeriparra.

A beruházás tervezésénél figyelemmel voltunk az energiahatékonysági előírásokra, így energiatakarékos fejlesztések megvalósítását tervezzük.

A fejlesztés a Mátészalkai járásban valósul meg, elősegíti a gazdasági fejlődést, valamint hozzájárul a szociális gazdaság fejlődéséhez.

A fejlesztés elősegíti az önfoglalkoztatóvá válást a piaci kereslet segítségével, valamint a foglalkoztatást is, így segíti a szociális felzárkózást a térségekben. A mezőgazdasági termelés fejlődésével, piacra jutásával munkahelyek alakulnak ki, szociális szövetkezetek alakulhatnak a keresletre, amely növeli a romák felzárkózási esélyeit.

A fejlesztés kezeli a szezonalitást, egész évben végezhető tevékenységeket is tartalmaz. – Az üzlethelyiségek kialakításával kezelésre került a szezonalitás a projekt keretében